Bikablo trening
bikabloSchiff
bikabloTreppe
FiguraufWeg
AAAABikablo-Lösung
previous arrow
next arrow

     Svrha vizuelizacije je sticanje uvida, ne crteži!    Ben Shneiderman

Vizuelna Komunikacija

Osnove vizuelnog razmišljanja, učenja i saradnje

NE ZAHTEVA POZNAVANJE UMETNIČKOG CRTANJA

Vizuelizacija je moderna tehnika koja produbljuje komunikaciju, podstiče na dijalog i saradnju i unapređuje način na koji razmišljamo, učimo i radimo.

Korišćenjem vizuelnog jezika širimo granice verbalnog jezika koji stalno koristimo kada govorimo i pišemo. Ovaj moćan alat nudi fantastične mogućnosti za efikasno sagledavanje i razvoj ideja, za usvajanje i prenošenje znanja, za zajedničko pronalaženje rešenja i za podsticanje procesa budućih promena.

 

Možemo ga koristiti za vreme sastanaka i treninga, tokom prezentacije, učenja, koučinga...jer vizuelna komunikacija olakšava razumevanje i učenje, pretvara prezentaciju u dijalog, oslobađa kreativnost, ubrzava prenošenje poruka korišćenjem grafičkih simbola, privlači pažnju, premošćuje kulturološke razlike i inspiriše na akciju. I čini ljude srećnim!

 

Drevna veština crtanja našla je svoju novu primenu u organizacijama koje su spremne da uče i rastu, sada kao moderno sredstvo komunikacije. Vizuelni jezik postaje jezik 21. veka.

Da li biste želeli da budete deo ovih promena?

Pomoći ću Vam da otkrijete i razvijete Vaše vizuelne veštine, inspirisaću Vas
da primenite vizuelizaciju u svom učenju i radu.

Trening vizuelne komunikacije Vaš je ulazak u svet vizuelnog jezika.

Zato uzmite olovku i počnite da razmišljate na novi, vizuelni način!

Dobro došli!

Želite da saznate više?

Molim Vas da pošaljete Vaš upit ili me pozovete na +381 63 302 104