Kada možemo koristiti vizuelizaciju?

Vizuelizacija sa može koristiti u bilo kojoj situaciji kao podrška procesima učenja, dijaloga i promena. To je sjajno sredstvo koje poboljšava komunikaciju. Možete je koristiti za vreme sastanaka, treninga, tokom prezentacije, učenja, koučinga…

Postoji mnogo načina primene. Evo nekoliko primera:

  • Možete praviti svoje vizuelne beleške (sketchnoting). Tokom sastanaka, prezentacija itd. vizuelno predstavite ono što čujete i vidite. Možete koristiti tekst, simbole i bilo koji grafički element (liniju, strelicu, okvir,..). Šta će se desiti? Pre svega, obratićete više pažnje na ono što čujete ili vidite, i samim tim ćete biti više angažovani. Drugo, fokusiraćete se na glavne poruke i njihove veze, umesto da samo pokušavate da zapisujete sve što je rečeno. Fokusirajući se na ono što je važno, učinićete vaše beleške relevantnijim.Posebno je korisno kada svoje misli i ideje “stavite na papir”. Opustite se, ne obraćajte pažnju na umetnički kvalitet vašeg rada, jednostavno zabeležite prvo što vam padne na pamet. Fokusirajući se na to što ste zabeležili, vaš mozak počeće da kreira sjajne ideje! Dobićete dragocene uvide i mnogo se više zabaviti!
  • Vizuelizaciju možete koristiti u svakodnevnom radu sa svojim timom kako biste podstakli saradnju.  Dovoljno je koristiti rolnu belog papira (veliki format), staviti ga na sto (ili flip chart) i pokrenuti temu za diskusiju.  Stavite sve bitne elemente onoga što je rečeno na papir. Kada timovi koriste vizuelne tehnike, kreativniji su (aktivira se desna strana mozga), više su fokusirani na ono što rade, vide ono o čemu pričaju, efikasniji su jer rade u boljoj atmosferi i sarađuju u dinamičnom okruženju. Na taj način ćete im omogućiti da vide širu sliku, definišu probleme i komuniciraju ono što je važno. Poster koji ste kreirali tokom sastanka predstavljaće odličan podsetnik na dogovorene akcije ili osnovu za dalje sastanke. Možete ga proslediti u digitalnoj formi svima koji su učestvovali na sastanku ili kojji o ishodu sastanka treba da budu obavešteni.
  • Korišćenjem vizuelnih alata, svoje prezentacije ili predavanja možete učiniti atraktivnijim i interaktivnijim. Dosadni monolog pretvorićete u dijalog, svoju poruku ćete preneti jasnije, olakšaćete razumevanje i pamćenje. Nauka kaže da je 25% onih koji imaju verbalni način razmišljanja i da je na drugom kraju skale oko 30% onih koji imaju vizuelni način razmišljanja. U sredini je oko 45% onih koji koriste oba načina razmišljanja, verbalan i vizuelan. To znači da ćete jedino upotrebom reči i slike istovremeno, zadobiti pažnju svih onih koji su na krajevima ove skale.
  • Možete da uradite nešto slično, ali u većem obimu. Recimo, da tokom konferencije želite da omogućite učesnicima da razviju kolektivno razumevanje. Tada je sjajna ideja pozvati osobu (Graphic Recorder) koja će slušati prezentacije i dijaloge a potom će vizuelizovati glavne poruke, njihove veze i eventualno čak i dati “slonu u sobi” glas. To omogućava učesnicima da pogledaju o čemu se govori, razgovaraju o tome i stvore ovo kolektivno razumevanje tema. Pored toga, ove vizualizacije mogu se deliti posle konferencije.