Moj put do trenera vizuelne fasilitacije

Pre nekoliko godina, radeći za veliku svetsku kompaniju, prisustvovala sam jednom sjajnom treningu na kome je trener u kratkim crtama na pin bordu beležio ono što je predavao. Sjajno, interaktivno predavanje! Fantastično remek delo! U to vreme, nisam znala o tehnikama vizuelizacije, mogućnostima primene vizuelne fasilitacije i efekte koje ima. Bila sam oduševljena umetničkim sposobnostima predavača, i količinom informacija koje sam zapamtila. Tužna što ne umem tako lepo da crtam i pišem.

Nekoliko godina kasnije, holandska firma sa kojom sam sarađivala je objavila da napušta power point i da prelazi na vizuelni menadžment. Tada prvi put saznajem za bikablo – bikablo trener ih je obučavao da budu spremni za ovu promenu. Počinju da mi se slažu kockice, shvatam da predavač od pre par godina nije umetnik već da je njegovo “remek-delo” proizvod jednostavnih tehnika vizuelne fasilitacije koje se mogu koristiti da se na lep, ali pre svaga jasan i struktuiran način izrazite rečima i slikama.

Počinjem sve više da istražujem različite primene i benefite koje ova kreativna tehnika ima na kreiranje sopstvenih ideja, učenje, saradnju, komunikaciju… Radujem se saznanju da je to tehnika koju relativno lako mogu naučiti i što je još važnije, da za njenu primenu ne treba da imam izraženi talenat za crtanje.

I kako to već obično biva, nedugo zatim, otvorila su se nova vrata koja su mi potvrdila snagu ove metode, sada primenjenu u potpuno drugačijem, biznis kontekstu. Učestvovala sam na sastanku na kome se dogovarala strategija jedne uspešne nemačke kompanije. Na konferencijskom stolu sam zatekla veeliki beli papir i gomilu markera. To je za mene bilo potpuno drugačije iskustvo od dotadašnjeg! Imali smo odgovarajuće ljude u sobi, cilj koji želimo da postignemo, beli papir i markere! Wow! Počeli smo vizuelno da predstavljamo ono o čemu smo razgovarali, beležili smo ideje i ključne momente sastanka. Svi prisutni su bili angažovani i usredsređeni na temu i iznalaženje rešenja. Počeli smo da iznosimo mnogo kreativnih ideja. Imali smo različita mišljenja, različit pogled na izazove i rešenje – sve je to normalno jer ljudi različito vide situaciju i realnost, iz svoje mape. I desilo se da smo imali konflikt u sobi. Ali koristeći naučeni trik da je u ovakvoj situaciji važno da se razgovor usmeri ka papiru na kome beležimo, a ne ka drugoj osobi, vrlo brzo se neutralizovao ovaj sukob. Kao krajnji rezultat, vrlo brzo smo došli do zajedničkog zaključka, kreirajući jasnu sliku strategije razvoja.

Nakon što sam iskusila snažni efekat vizuelne komunikacije na sve ljude koji su uključeni u projekat, na iznalaženje kreativnih ideja i rešenja, na način na koji transformiše suvoparne govore i dosadne treninge, pretvarajući jednosmernu prezentaciju u dijalog, postala sam snažni zagovornik korišćenja vizuelnih alata u svakodnevnom radu i učenju. Tehnike vizualizacije učila sam u prestižnim akademijama i od priznatih pojedinaca u toj oblasti. Oduševljena rezultatima koje daje primena bikablo metodologije učenja, sertifikovala sam se kao bikablo globalni trener vizuelne fasilitacije. Trudim se da pomognem pojedincima i timovima da svoje ideje i procese jasno i smisleno strukturiraju, da istaknu važne elemente, da poboljšaju svoj rukopis, nauče da crtaju osnovne simbole i grafičke elemente. Da ih motivišem da nadalje razvijaju svoj vizuelni vokabular.

Na fotografiji je jedan od mojih prvih postera kreiranih na bikablo visual storytelling treningu.