Self coaching

Kada ste neodlučni u kom smeru bi trebalo da krenete u rešavanju neke kompleksne situacije, a niste u mogućnosti da angažujete profesionalnog couch-a, ne očajavajte. Rešenje nam je obično tu pred nosom i glavni resursi su tu, u nama.

Uzmite papir i olovku i zabeležite prvo što vam padne na um na zadatu temu. Dopustite sebi da pratite tok svojih misli i skicirajte svaku svoju narednu ideju. Slobodno precrtajte sve koje vam se trenutno ne čine korisnim, a istaknite, možda drugom bojom, one na kojima biste želeli da nastavite da radite. Neke od ideja vam moguće, trenutno nisu interesantne ali ima smisla da ih analizirate kasnije…

Pogledajte još jednom da li vama ima smisla to što vidite. I tako sve dok ne budete sigurni da je to to što želite (nije problem naravno da u procesu rada tu svoju odluku i promenite, u tom slučaju samo nastavite sa radom, ako je potrebno uzmite novi papir…).

I tada razmislite koji su vam resursi već na raspolaganju, a koje je potrebno da dodatno obezbedite i na koji način… Ako je potrebno kreirajte lakše dostižne podciljeve koji će vas voditi do krajnjeg cilja.

I naravno, možda najteže, napravite prvi korak… Verujte sebi da to zaista možete.

PS: Opustite se, svrha ove vežbe nije stvaranje umetničkog dela već iznalaženje najboljeg puta do vašeg cilja! Sigurna sam da ćete se iznenaditi svojom kreativnošću i lakoćom pronalaženja rešenja.

Srećno! Tu sam ako vam je potrebna pomoć ili pojašnjenje.