TRENUTAK ISTINE

Nakon što završite svoje predavanje ili prezentaciju, obratite pažnju kako izgleda Vaš (flipčart) poster.

Da li vidite prostor za unapređenje?