Bikablo trening
bikabloSchiff
bikabloTreppe
FiguraufWeg
AAAABikablo-Lösung
previous arrow
next arrow

Visual Meeting Facilitation

Uvođenjem vizuelnih metoda i kreativnih tehnika dijalog dobija novu dimenziju, a do rezultata se dolazi zajedničkim radom gde svako može podjednako da doprinese ishodu. Unapred stvorene pretpostavke zamenjuje process pronalaženja zajedničkog rešenja. Posmatranje stvari sa druge tačke gledišta često je iskra za uvide i nove ideje. A sastanci su kraći, efektivni i ponovo zabavni!

 

Kao vizuelni fasilitatori, podržavamo sastanke i radionice za razvoj tima, procesa, proizvoda ili projekata. Podstičemo učesnike da rade efikasnije, generišu nove ideje, unaprede dijalog i saradnju. U vrlo kratkom vremenu učimo učesnike kako da se vizuelno predstave, nadahnjujući kreativan rad u malim grupama.

 

Naš zadatak je da konačni rezultati sastanka ostanu upamćeni – beležićemo ideje, razmišljanja, pitanja i predložena rešenja na strukturiran način i aktivno ćemo ih vraćati u okvir procesa dijaloga, a zatim ih, kroz finalni poster, učiniti opipljivim i dostupnim svim učesnicima.

Želite da saznate više?

Molim Vas da pošaljete Vaš upit ili me pozovete na +381 63 302 104