Lepota je u pokretanju stvari izNOVA

Umesto da ponovo krećete isPOČETKA predlažem da stvari pokrenete izNOVA.

Srećno!